Международно осиновяване и реинтеграция

ЗА НАС

Екипът

BG / EN

Екипът на сдружението се състои от следните лица:

Гинка Майсторова

Гинка притежава магистърска степен по право от Технически университет Варна, 1997 Тя е основател на нашето семейство. Тя представлява организацията и отговаря за процедурите по осиновяване и за осъществяването на хуманитарни проекти. Владее английски. Отговорности: консултиране на семейства чрез посредническите агенции за процеса на осиновяване в България, приемане и разглеждане на осиновителното досие, подаването на досието и всички необходими документи в Министерството на правосъдието, получаване на всички необходими документи от името на семейството, подкрепа на семействата в техния контакт с детето, представителството на семействата пред всички институции и дипломатически и консулски представителства в България.

Ален Руменов Томов

Ален притежава магистърска степен по право в Нов български университет, магистърска степен по право на ЕС от Университета на Нанси II, Франция и бакалавърска степен по икономика. Той е основател на нашето семейство. Той е член на Софийска адвокатска колегия, от 2006 г. насам Той представлява организация. .Ален е работил в продължение на много години като адвокат за с акредитирана организация за международни осиновявания, и той осигурява процесуално представителство пред съда съгласно законовите процедури. В „Нашето семейство”, той осигурява правното представителство на кандидат - осиновителите пред Съда.

Десислава Петкова Божкова

Десислава притежава бакалавърска степен за "социален работник" - 2006 г., магистърска степен по "психология" - 2010 г. Член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и на Дружеството на психолозите в България. Специализация по Консултативна психология през 2010 г. От 2010 г. работи като психолог. Тя има богат професионален опит в консултирането на осиновяващи, следосиновителния процес и разрешаване на психологическите проблеми на детето през периода след осиновяваването. Отговорности: Подготовка на кандидат-осиновителите, следосиновително наблюдение и подпомагане на семействата, участие в хуманитарни проекти

Нина Илиева Конова

Тя притежава магистърска степен по медицина. Тя е специализирана в "педиатрия", 1997 г. и в "Детска кардиология" - 2003 г. Работила е в Градска поликлиника - Козлодуй като педиатър и в Университетска болница - 2003 г. Работи в болница "Лозенец" от 2005 г. насам Отговорности: осигуряване на осиновяващи с информация за здравословното състояние на осиновеното дете, участие в хуманитарни проекти.

Росен Ралчев

Преводач