Международно осиновяване и реинтеграция

Начало

Асоциация "Нашето семейство"

BG / EN

„Нашето семейство” е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, лицензирано за съгласно лицензи № 130 / 28.06.2012 и № 130.1 / 31.05.2014, издадени от Министъра на правосъдието за посредничество при международно осиновяване на деца – български граждани от кандидат- осиновители от Канада, САЩ, Испания , Словения, Италия, Германия. Ние работим в тясно сътрудничество с други международни агенции за осиновяване, което ни позволява да се намерят подходящите родители за децата, лишени от родителска грижа в България. Нашата цел е да служим на осиновителите с професионализъм, грижа и уважение. Осиновяването създава промяна за добро. За децата, и за родителите, и за всички нас, които работят с домовете за сираци и осиновителите. Свободен акт на волята е да кажеш „Да” на осиновяването

Лицензи

bulgarian flag french flag canada flag bulgarian flag usa flag